Szukaj

LiveZilla Live Chat Software

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SPYRA Przewody Hamulcowe i Metale Kolorowe sp. jawna , NIP 646275707

  1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 41-407 Imielin ul. Miarki 33 a lub e-mail: metale-spyra@wp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4.    W odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o działalności administratora oraz ofert i informacji o produktach i usługach), podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a konkretnie zgoda udzielona przez Państwa w formie pisemnego oświadczenia. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

  1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8.    Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.    Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Przez RODO należy rozumieć  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal